Klienci

Naszymi Klientami są zarówno firmy jak i osoby prywatne
Jakość

Posiadamy dwa zakłady produkcji wysokiej jakości betonu
Realizacje

Realizujemy zlecenia każdej wielkości, także nietypowe
Współpraca

Współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi

O firmie

Firma Hochtrans została założona 4 października 1999 r. jako prywatna firma usługowa. Głównym profilem działalności były tuż po założeniu tylko usługi transportowe.

Projekt zbudowania betoniarni powstał w związku z ogólną sytuacją na rynku budowlanym.

Ponadto właściciel firmy jest jednym z udziałowców Kopalnii Granitu w Kamiennej Górze i Koplani Wapienia w Celinach, które produkują wysokiej jakości kruszywa różnego zastosowania.

Betoniarnia Micigózd

Węzeł betoniarski Powermix Mobil 75 Hartmann o wydajności 75 m3/h renomowanej firmy szwedzkiej SSAB do produkcji betonów drogowych, mostowych, stabilizacji, betonów towarowych i podbudów.

W skład węzła wchodzą: system dozowania kruszyw, automatyczny dozownik domieszek chemicznych instalacja pneumatyczna, automatyczny system sterowania pracą i zasilania węzła Sheider-Elektrik, trzy silosy na cement po 80 ton.

Betoniarnia Górno

Ze względu na dynamiczny rozwój naszej firmy i większe potrzeby naszych Klientów otworzyliśmy kolejny węzeł betoniarski, który mieści się przy kopalni dolomitu "Józefka" w Górnie.

Usytuowanie betoniarni na terenie kopalni zdecydowanie wpływa na cenę wytwarzanego betonu dlatego oferowana cena jest bardziej konkurencyjna.

Gwarantujemy bardzo wysoką jakość produkowanego betonu, gdyż w skład betonu wchodzi wysokiej jakości kruszywo ( dolomit ) z własnej kopalni "Józefka".

Beton

Asortyment:
Betony towarowe, drogowe, posadzkowe, stabilizację podsypki, zaprawy.

Beton:
C8/10 towarowy
C12/15 towarowy
C16/20 towarowy
C20/25 towarowy
C25/30 towarowy
C30/37 towarowy

 
C8/10 półsuchy
C12/15 półsuchy
C16/20 półsuchy
C20/25 półsuchy
C25/30 półsuchy


C20/25 W8
C25/30 W8
C30/37 W8
C25/30 W8 Biała Wanna
C30/37 W8 Biała Wanna
C35/45 W8 Biała Wanna

C20/25 posadzkowy
C25/30 posadzkowy


Stabilizacja:
1,5 MPa
2,5 MPa
5 MPa
1,5/2 MPa kruszywo: 2-8; 0-31,5
3/4 MPa kruszywo: 2-8; 0-31,5
5/6 MPa kruszywo: 2-8; 0-31,5

Podsypki cem.-piaskowe
PCP 1:2
PCP 1:3
PCP 1:4
PCP 1:6
Zaprawy
M-5
M-10
M-15

Pompa

Dysponujemy pompami do mieszanki betonowej:
Pompa 34m
Pompa 32m
Pompa 24m

Na specjalne zamówienie Klienta możemy pompować beton nawet na odległość aż 58 m.

Posiadamy własny transport do przewozu betonu i kruszyw.

Galeria

Referencje

Wiele lat doświadczeń i współpraca z renomowanymi firmami przynosi wymierne efekty, jakość naszych produktów i usług potwierdzają referencje wystawione nam przez Kontrahentów.

Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi otrzymanymi przez nas dokumentami.

Aktualności


Archiwalne

Firma Hochtrans Beton Sp. z o.o. w ramach prowadzonego naboru wniosków dla wnioskodawców projektu "Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Rozpoczął procedurę wyłonienia wykonawcy usługi badawczej, której przedmiot i zakres określony został w zapytaniu ofertowym.

Prosimy wszystkie zainteresowane podmioty spełniające nasze wymagania o przedstawienie stosowanej oferty na załączonym druku.


Dane kontaktowe

Siedziba firmy


Hochtrans Beton Sp. z o.o.
Micigózd ul. Częstochowska 6
26-065 Piekoszów
NIP: 959-195-22-10

+48 41 315 71 00
+48 41 306 10 01
biuro@hochtrans.pl

Prezes Zarządu


Paweł Hochel
biuro@hochtrans.pl

Betoniarnia Micigózd


Micigózd
ul. Częstochowska 6
26-065 Piekoszów

Dział produkcji betonu:
+48 667 665 209

Betoniarnia Górno


Górno
Kopalnia "Józefka"
26-008 Górno

Dział produkcji betonu:
+48 661 336 094

Betoniarnia Małogoszcz


Małogoszcz
Kopalnia Głuchowiec
ul. Jędrzejowska 1
28-366 Małogoszcz

Dział produkcji betonu:
+48 887 452 866

Dział handlowy


Wojciech Śnioch
+48 668 094 777


Adam Gołuchowski
+48 661 330 735
dzialhandlowy@hochtrans.pl

Dział fakturowania


Agnieszka Jarmus
+48 607 152 653
agnieszka.jarmus@hochtrans.plFormularz kontaktowy

OK

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hochtrans Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe ul. Częstochowska 6, Micigózd, 26 - 065 Piekoszów,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub:

Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia/umowy,

Biuro rachunkowe,

podmioty współpracujące w procesie realizacji umowy, w tym Grupa Hochtrans tj. podmioty powiązane osobowo i/lub kapitałowo z Hochtrans Beton Sp. z o.o., do której należą: Paweł Hochel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Budowlane "HOCHTRANS" Paweł Hochel z adresem działalności w Micigoździe, Kopalnia Głuchowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe, Kopalnia Górki Szczukowskie Sp. z o.o., z siedzibą w Micigoździe, Hochtrans Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe, Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. z siedzibą w Micigoździe, Biuro Rachunkowe Solar Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe wszystkie z adresem: ul. Częstochowska 6, 26 - 065 Piekoszów.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości - max przez okres 5 lat od dnia rozwiązania/wygaśnięcia umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
odwiedź nas na facebooku!