Transport

Posiadamy własny transport na terenie całego kraju
Kruszywa

Oferujemy szeroki wybór kruszyw do różnych zastosowań
Terminowość

Zapewniamy terminowe dostawy naszym odbiorcom
Odbiorcy

Naszymi klientami są zarówno firmy jak i gospodarstwa domowe

O firmie

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku do naszej oferty handlowej dołączyliśmy sprzedaż wszystkich podstawowych kruszyw drogowych produkowanych na bazie wapieni.

Starając się dotrzeć do większej rzeszy klientów prowadzimy sprzedaż zarówno hurtową jak i detaliczną np. na potrzeby gospodarstw domowych.

Dzięki własnemu transportowi dostarczamy kruszywa niezwłocznie na miejsce przeznaczenia od producenta do odbiorcy.

Naszym klientom zapewniamy terminowe dostawy oraz dogodne warunki płaności.

Oferta


Nawóz węglanowy
Zastosowanie: W rolnictwie, sadownictwie oraz uprawach warzyw. Do wapnowania i poprawiania pH gleby.

Pył przeciwwybuchowy zwykły i stearynowany
Zastosowanie: W górnictwie węgla kamiennego do tamowania wybuchów pyłu węglowego. Spełnia wymagania normy: PN-G-11020:1994

Mączka wapienna
Zastosowanie: Jako wypełniacz do mas bitumicznych, nawozów. Spełnia wymagania normy: PN-EN 13043

Kruszywo do mieszanki 0-31.5 mm
Zastosowanie: Kruszywo stosowane do podbudów, warstw mrozoochronnych, stabilizacji. Używane również do utwardzania powierzchni. Spełnia wymagania normy: PN-S 06102, PN-EN 13242

Kruszywo do mieszanki 0-63 mm
Zastosowanie: Kruszywo stosowane do podbudów, stabilizacji terenu. Używane również do utwardzania powierzchni. Spełnia wymagania normy: PN-S 06102, PN-EN 13242

Kliniec 4-31.5 mm
Zastosowanie: Budowy powierzchniowe stosowane na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, do produkcji chudych betonów. Stosowane jako drenaż. Spełnia wymagania normy: PN-EN 13043, PN-EN 12620

Tłuczeń 31,5-63 mm
Zastosowanie: Podbudowy do wszystkich kategorii dróg, wzmocnienie terenu, utwardzanie placów, parkingów itp. Spełnia wymagania normy: PN-EN 13242

Mieszanka kruszyw niesortowana 0-31.5 mm
Zastosowanie: Budowa nasypów, wzmacniania skarp, stabilizacja gruntów, utwardzanie placów, parkingów itp., wypełnianie i zasypywanie pustek oraz nierówności w pracach inżynieryjnych, podniesienie poziomu gruntu, formowanie powierzchni wałów i filarów ochronnych.

Mieszanka kruszyw niesortowana 0-63 mm
Zastosowanie: Budowa nasypów, wzmacnianie skarp, stabilizacja gruntów, utwardzanie placów, parkingów itp., wypełnianie i zasypywanie pustek oraz nierówności w pracach inżynieryjnych, podniesienie poziomu gruntu, formowanie powierzchni wałów i filarów ochronnych.

Galeria

Dane kontaktowe

Główny Dyrektor ds. Handlowych

Lucyna Turek
+48 603 546 705
lucyna.turek@kosdkielce.plZastępca Dyrektora Handlowego

Ewelina Wesołowska
+48 661 610 462
ewelina.wesolowska@kosdkielce.plSpecjalista ds. Obsługi Klienta

Dominika Gutowska
+48 885 961 936
kosd@kosdkielce.pl

Formularz kontaktowy

OK

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A., ul. Częstochowska 6, Micigózd, 26 - 065 Piekoszów,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub:

Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia/umowy,

Biuro rachunkowe,

podmioty współpracujące w procesie realizacji umowy, w tym Grupa Hochtrans tj. podmioty powiązane osobowo i/lub kapitałowo z Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A., do której należą: Paweł Hochel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Budowlane "HOCHTRANS" Paweł Hochel z adresem działalności w Micigoździe, Kopalnia Głuchowiec Sp. z o.o.. z siedzibą w Micigoździe, Kopalnia Górki Szczukowskie Sp. z o.o., z siedzibą w Micigoździe, Hochtrans Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe, Hochtrans Beton Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Micigoździe, Biuro Rachunkowe Solar Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe wszystkie z adresem: ul. Częstochowska 6, 26 - 065 Piekoszów.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości - max przez okres 5 lat od dnia rozwiązania/wygaśnięcia umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

odwiedź nas na facebooku!