Zasięg

Działamy na obszarze
całego kraju
Flota

Posidamy flotę niezawodnych pojazdów światowych marek
Doświadczenie

Dysponujemy doświadczonym zespołem kierowców
Współpraca

Współpracujemy z największymi kopalniami w Polsce

O firmie

Jesteśmy w branży transportowej od 1999 roku. Zajmujemy się transportem kruszyw drogowych, piasku, żwirów oraz betonu.

Współpracujemy z największymi kopalniami w Polsce. Dysponujemy dużą nowoczesną flotą samochodową  z doświadczonym zespołem kierowców.

Działamy szybko i profesjonalnie.

Transport

Dysponujemy dużą flotą pojazdów światowych niezawodnych marek MAN i MERCEDES.

Doświadczony zespół kierowców oraz dział logistyki w połączeniu z nowym markowym sprzętem czyni nas firmą działającą prężnie i konkurencyjnie na terenie całego kraju.

Galeria

Dane kontaktowe

Siedziba firmy

Hochtrans Transport Sp. z o.o.
Micigózd ul. Częstochowska 6
26-065 Piekoszów
NIP: 959-195-22-33

Kierownik transportu i logistyki

Waldemar Terelak
+48 661 330 767
w.terelak@hochtrans.pl

Dział fakturowania

Justyna Błaszczyk
+48 661 611 607

Dokumenty

Dokumenty połączeniowe Hochtrans Transport Sp. z o.o.
Dokumenty połączeniowe spółki przejmującej tj. KOSD Group Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy

OK

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hochtrans Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe ul. Częstochowska 6, Micigózd, 26 - 065 Piekoszów,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wykonania prawnie ciążącego obowiązku na administratorze danych,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub:

Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia/umowy,

Biuro rachunkowe,

podmioty współpracujące w procesie realizacji umowy, w tym Grupa Hochtrans tj. podmioty powiązane osobowo i/lub kapitałowo z Hochtrans Transport Sp. z o.o., do której należą: Paweł Hochel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Budowlane "HOCHTRANS" Paweł Hochel z adresem działalności w Micigoździe, Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. z siedzibą w Micigoździe, Kopalnia Górki Szczukowskie Sp. z o.o., z siedzibą w Micigoździe, Hochtrans Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe, Kopalnia Głuchowiec Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Micigoździe, Biuro Rachunkowe Solar Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe wszystkie z adresem: ul. Częstochowska 6, 26 - 065 Piekoszów.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości - max przez okres 5 lat od dnia rozwiązania/wygaśnięcia umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 firma HOCHTRANS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 1.5 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie umowy POPW.01.05.00-26-0076/20-00.

CELE PROJEKTU: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 83 825.73 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 83 825.73 PLN
odwiedź nas na facebooku!